www.cywinska.waw.pl


Jolanta Cywińska jest dziennikarką, członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ukończyła etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Warszawskim. Stamtąd wyniosła fascynację człowiekiem i zmianami, jakim ulega jednostka ludzka pod wpływem presji otoczenia, a zwłaszcza grupy społecznej, z którą chce się utożsamiać.